1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะแพทยศาสตร์

  2. บริษัท ท้อปแล็ป ดีไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (บริษัท แอ็ดเมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

 • บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (มหาชัย)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • บริษัท โชคชัย แดรี่ ฟาร์ม
 • สถาบันราชภัฎพระนคร
 • สถานเสาวภา
 • โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศส
 • บริษัท เกรทเตอร์ ฟาร์ม่า
 • องค์การเภสัชกรรมทหาร
 • มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์
 • UNIREVER
 • สภากาชาด อุบลราชธานี
 • อุตสาหกรรมแป้งมัน บ้านโป่ง
 • T P G PEDMILK
 • บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิก บริเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท สตรองแพ๊ค
 • ซีเกรท โคราช-เทพารักษ์
 • แมคโคร ฟาร์
 • สวทช. รังสิต
 • คอนวูด
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  3. บริษัท เว็ลม่า เฟอร์นิเทค จำกัด

 • มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
 • กระทรวงพาณิชย์ ห้องปลัดกระทรวง

Copyright 2004 P.T.STAINLESS (1998) CO.,LTD. All Rights Reserved. Designed by IdeaIdo